Nezařazené

Rovnoprávnost na poli informační technologie a papíru

Ta vznikla uvedením zákona v platnost. Dokonce je možné říci, že zákon upřednostňuje ty dokumenty, které jsou opatřeny digitální signaturou. Tak zvaný zaručený elektronický podpis dává totiž podstatně vyšší záruky hodnověrnosti a spolehlivosti dokumentů, než vlastnoruční. Takový dokument opatřený parafou z počítače je naprosto identifikovatelný a tvůrce jej nemůže popřít. I když je sporné, zda otisk prstů nebo duhovka oka patří také k hodnověrným identifikátorům, a dokonce může signatuře tohoto typu být nadřazený. Ale zatím se tato identifikace objevuje ve filmech, ale v praxi pouze zřídka.

Chce to ale speciální program

Každá digitální činnost samozřejmě potřebuje svůj program. Nemůžete elektronický podpis vytvořit ve Wordu nebo v Excelu. Chce to opravdu speciální počítačový program, který Vám digitální signaturu vytvoří. Signatura není samozřejmě Vaše jméno a příjmení, ale jedná se o soubor znaků, který připojíte k vygenerovanému dokumentu. Také samozřejmě potřebujete klíč, který je tajný a jedinečný. Ten obdržíte od adresáta. Všechno zní tak složitě, ale s vhodným programem a danými pravidly jde vše hladce.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup